מוצרים - אלומיניום תעופתי - כללי

6061 T651

7075 T7351,T651

7050 T 7451

2024 T351

7449

2124

7475

ניתן להזמין פלטות בסגסוגות נוספות בכל התקנים הידועים, גב אל גב בכמויות יצור.

:מוצרים במלאי

6061 T6,O,T4

ניתן להזמין פחים 7075, 2024 בתקנים תעופתיים גם במידות לא סטנדרטיות מכל הסוגים גב אל גב.

:מוצרים במלאי

6061 T651

 

ניתן להזמין סגסוגות אחרות גם cold drawn גב אל גב בכמויות יצור.

:מוצרים במלאי
04-6378881 טלפון
04-6378882 פקס
info@metalkor.com דוא"ל
האורנים 89, א.ת. פרדס חנה כתובת
מידע טכני אלומיניום מסחרי דף הבית
הסמכות מתכות אל-ברזליות שירותים טכנים
צור קשר פלסטיקה הנדסית אלומיניום תעופתי